Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 15 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Lof- en dankoffer als kracht van het geloof
Openbare belijdenis van het geloof
Schriftlezing: Hebreeën 12 vers 28 – 13 vers 21
Tekst voor de prediking: vers 15 en 16

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor instandhouding eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
37 vers 3
Psalm
9 vers 1, 2 en 3
Psalm
103 vers 1, 2 en 3
Psalm
135 vers 2
Lidmaten
zingen gemeente toe Psalm 86 vers 6
Gemeente
zingt de nieuwe lidmaten toe Psalm 86 vers 8
Psalm
68 vers 10