Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 15 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. J. Verhaar - Krimpen a/d IJssel
Thema: “De betekenis van Christus’opstanding voor de christen”
Schriftlezing: 1 Petrus 1 vers 1 - 12
Tekst voor de prediking: vers 3 en 4

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
37 vers 9
Psalm
87 vers 1, 3 en 4
Psalm
135 vers 7
Psalm
16 vers 1 en 3
Psalm
37 vers 9
Psalm
68 vers 5 en 17