Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 15 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. C. Klein - Bleskensgraaf
Thema: Dief, rover, huurling of herder?
Schriftlezing: Ezechiel 34 vers 1 -24, Johannes 10 - 22
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
44 vers 1 en 2
Psalm
80 vers 1 en 11
Psalm
119 vers 88
Psalm
23 vers 1, 2 en 3
Psalm
95 vers 2 en 4
Psalm
79 vers 7

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding maar ook de financiële-adoptie van kinderen. Woord en Daad zet zich in voor blijvende verandering.

Dichtbij huis door bewustwording over de moeilijke omstandigheden waarin mensen wereldwijd leven.

En verder weg door mensen in samenwerking met lokale partners toegang te bieden tot onder meer goed onderwijs, schoon drinkwater en waardig werk.

Zij weten zich geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven, juist op plaatsen waar veel ongelijkheid is.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.