Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. W. van der Plas - Waddinxveen
Thema:
Schriftlezing: Mattheüs 8 : 14-34
Tekst voor de prediking: vers 23-27

Collectes:

1. Diaconie: Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
24 :1
Psalm
93 : 4
Psalm
119 : 72
Psalm
107 : 15
Psalm
66 : 3
Psalm
65 : 5

Diaconie collecte voor de Gereformeerde Bond