Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 januari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het vieren van de sabbat
Schriftlezing: Genesis 1 vers 26 - 2 vers 3, Openbaring 22 vers 1-5
Tekst voor de prediking: Zondag 38

Collectes:

1. Diaconie: Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
24 : 5
Psalm
27 : 3
Psalm
65 : 1
Psalm
63 : 1
Psalm
84 : 2
Psalm
26 : 8

Diaconie collecte voor de Gereformeerde Bond