Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 april 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prof dr. J. Hoek Veenendaal
Thema: Paulus prijst het Paasevangelie
Schriftlezing: Psalm 78 vers 1-8 en 1 Korinthe 15 vers 1-11
Tekst voor de prediking: 1Korinthe 15 vers 1 -11

Collectes:

1. Diaconie: AIX
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
136 vers 2 en 3
Psalm
33 vers 1 en 2
Psalm
119 vers 8
WeerklankLied
175 vers 1, 2, 5 en 6
WeerklankPsalm
78 vers 1
Psalm
145 vers 1 en 2

De diaconiecollecte voor deze zondag is bestemd voor Stichting Vrienden van Aix.

Deze stichting steunt de Gereformeerde Theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence.

De Facultẻ Jean Calvin is financieel geheel afhankelijk van giften.

Met weinig protestanten in eigen land zijn onze bijdragen uit Nederland zeer welkom.

De protestantse kerk in Nederland heeft al eeuwen een band met de protestantse kerk in Frankrijk.

Vanuit de belijdenis ‘ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk’ weten we ons geroepen de kerk in dit zendingsland te ondersteunen.

Het is van groot belang dat jonge mensen theologisch worden toegerust om vanuit het gereformeerde belijden hun plaats te kunnen innemen in de kerk en maatschappij van Frankrijk en de wereldwijde Franstalige gebieden.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.