Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. H. J. Lam - Moordrecht
Thema:
Schriftlezing: Psalm 13 vers 1 - 6, Handelingen 1 vers 11 - 21
Tekst voor de prediking: Handelingen 3 vers 19

Collectes:

1. Diaconie: Voor elkaar weken
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
16 vers 3 en 4
Psalm
Psalm
84 vers 3 en 6
Psalm
86 vers 6
WeerklankPsalm
23a vers 1, 3 en 4
Psalm
97 vers 7
WeerklankLIed
241 vers 2 en 5

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor VOOR ELKAAR vakantieweken.

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken.

Deze weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd.

Vrijwel zonder uitzondering hebben de gasten het geweldig naar hun zin.

Dat komt niet het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Vanuit onze gemeente hopen er 1e week oktober ook vrijwilligers mee te gaan met een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking (Nieuw Hydepark in Doorn)

Daarom willen we dit mooie werk, zoals we elk jaar gewend zijn ook nu weer financieel ondersteunen d.m.v. een collecte.

Van harte bij u en jou aanbevolen.