Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 juli 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Schepper - Nicea 2
Schriftlezing: Genesis 12 vers 1 - 23, Johannes 1 vers 1 - 5, Kolossenzen 1 vers 15 - 23
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Voor elkaar weken
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
18 vers 9 en 10
Psalm
66 vers 1
Psalm
8 vers 1, 3 en 4 ( Tussen schriftlezing ))
Psalm
33 vers 3 en 4
Psalm
146 vers 4
WeerklankLied
418 vers 1 - 4

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor VOOR ELKAAR vakantieweken.

Elk jaar weer gaan honderden jongere en oudere gasten mee met de VOOR ELKAAR vakantieweken.

Deze weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd.

Vrijwel zonder uitzondering hebben de gasten het geweldig naar hun zin.

Dat komt niet het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Vanuit onze gemeente hopen er 1e week oktober ook vrijwilligers mee te gaan met een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking (Nieuw Hydepark in Doorn)

Daarom willen we dit mooie werk, zoals we elk jaar gewend zijn ook nu weer financieel ondersteunen d.m.v. een collecte.

Van harte bij u en jou aanbevolen.