Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De HEERE is goed
Schriftlezing: Nahum 1 vers 1 – 11
Tekst voor de prediking: vers 7

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
87 vers 3, 4 en 5
Weerklank
224 vers 1 - 4
Psalm
79 vers 4
Psalm
99 vers 1, 6, 7 en 8
Psalm
145 vers3
Weerklank
vers 1 - 3

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding.

Maar ook de financiële-adoptie van kinderen (noodhulp op afstand).

Vanuit de diaconie worden ook al langere tijd 2 kinderen financieel ondersteund, Stoodley uit Haïti en Yonas uit Ethiopië

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.