Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 16 oktober 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. G. J. Hiensch - Schoonhoven
Thema: Licht of duisternis
Ds. J. R. Volk was verhinderd (corona) om voor te gaan
Schriftlezing: Lukas 11 vers 29 - 36
Tekst voor de prediking: vers 35

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
85 vers 3 en 4
Psalm
36 vers 3
Psalm
100 vers 2
Psalm
119 vers 52 en 65
Psalm
24 vers 3
Lofzang van
Simeon vers 2

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding.

Maar ook de financiële-adoptie van kinderen (noodhulp op afstand).

Vanuit de diaconie worden ook al langere tijd 2 kinderen financieel ondersteund, Stoodley uit Haïti en Yonas uit Ethiopië

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.