Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 17 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J.C. van Trigt - Gouderak
Thema: Wordt jij er (nog) vrolijk van?
Jeugddienst
Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 32
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Op Toonhoogte
362: U maakt ons één.
Op Toonhoogte
815: Vul dit huis met Uw glorie.
Op Toonhoogte
209: Onze hulp en onze verwachting.
Weerklankpsalm
25: 2 en 3
Weerklanklied
419: 1 en 2
Psalm
42: 1, 2, 5 en 7
Psalm
103: 2 en 7
Weerklanklied
453: 1