Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 17 juli 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het beminnen van de Waarheid
De waarheid zowel principieel als praktisch
Schriftlezing: Jacobus 3
Tekst voor de prediking: Zondag 43

Collectes:

1. Diaconie: St. Timon
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
59 vers 10
Psalm
140 vers 1, 7 en 13
Psalm
52 vers 7
Psalm
15 vers 1, 2 en 3
Psalm
19 vers 7
Psalm
119 vers 16, 22 en 39

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Timon.

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg.

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie.

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.

Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen daardoor dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

Van harte deze collecte bij en jou aanbevolen.