Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 17 september 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De rechterhand van gemeenschap
Bediening van het Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Galaten 2 vers 1 - 10
Tekst voor de prediking: vers 9 midden

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 vers 4 en 9
Psalm
133 vers 1, 2 en 3
Psalm
130 vers 2
Psalm
22 vers 11, 12 en 13
Psalm
89 vers 12
WeerklankLied
330 vers 1 - 4
Tafel lezingen
Mattheus 12 vers 47-50, 25 vers 35-40, 28 vers 9-10
Johannes 20 vers 15 - 17
Tafel Psalm
116 vers 1, 4, 5 en 7
WeerklankLied
337 vers 1 - 6

De offerschalen op de Avondmaalstafel zijn bestemd voor stichting Siriz (voorheen VBOK)

Siriz wil d.m.v. voorlichting onder jongeren het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen.

Daarnaast verleent Siriz kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap.

Tevens bieden zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek, die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Van harte het werk van deze stichting aanbevolen in uw gebed en gave aan de tafel.