Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 17 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. E. de Mots - Ridderkerk
Thema: Gods langzame haast.....
Schriftlezing: 2 Petrus 3 vers 1 - 10
Tekst voor de prediking: tekst vers 8 en 9

Collectes:

1. Diaconie: Stichting HOE (Hulp Oost-Europa)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
62 vers 1 en 10
WeerklankPsalm
90 vers 2 en 3
Psalm
145 vers 3
Psalm
42 vers 3 en 5
Psalm
43 vers 5 en 4
WeerklankLied
212 vers 1, 4 en 6

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor: Stichting HOE (Hulp Oost-Europa)

 

Op tafel ligt een half brood, het laatste voedsel dat ze heeft. Ze hoopt dat er vandaag nog iemand langskomt om haar eten te brengen. Buiten is de temperatuur net boven het vriespunt. Binnen is het niet veel warmer. De kachel brandt op een laag pitje. Meer hout om de kachel warm te stoken, is er niet. Hoe de omstandigheden zijn als de temperatuur de komende weken onder het vriespunt daalt, weet ze niet. “Alleen God weet het”, zegt ze, terwijl er tranen in haar ooghoeken verschijnen.

Alleen nog een half brood in huis hebben en niet weten of er morgen meer te eten is. In Nederland kunnen we ons dat bijna niet voorstellen, maar voor een groot aantal mensen in Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije en Hongarije is dit de harde realiteit. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt arme mensen de winter door te komen. Stichting Hulp Oost-Europa helpt via plaatselijke christelijke gemeenten. Contactpersonen in Oost-Europa kopen op maat voedselpakketten in. Waar nodig krijgt men hout om de kachel te kunnen stoken. Ze voorzien ook in medicijnen die wegens geldgebrek niet aangeschaft kunnen worden. Mede dankzij uw bijdrage kunnen deze noodlijdende mensen in Oost-Europa de wintermaanden doorkomen. U kunt ook een gift geven via het rekeningnummer van de diaconie NL SNSB 0978027051 t.n.v. Winterhulp HOE.

Van harte bij u en jou aanbevolen.