Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
maandag 18 april 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De opstanding een levende hoop
2e Paasdag
Schriftlezing: 1 Petrus 1 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: vers 3 - 5

Collectes:

1. Diaconie: St. Kom over en help
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
36 vers 3
Psalm
9 vers 1, 2 en 9
Psalm
21 vers 4 en 5
Psalm
30 vers 3 en 4
Psalm
30 vers 8
Psalm
118 vers 13 en 14

De diaconiecollecte is 2e paasdag bestemd voor de St. KOEH.

Kom over en help geeft mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst, door hun zelfredzaamheid te vergroten.

Deze stichting heeft ruim 45 jaar ervaring met het werken in Oost-Europa.

Hun programma’s zijn educatie, inkomsten genererende activiteiten en maatschappelijke zorg.

Zij werken nauw samen met lokale partnerorganisaties. Kom over en help is in deze crisis actief in Oekraïne en Moldavië.

Zij gebruiken hun uitgebreide partnernetwerk voor noodhulp, zoals voedselhulp, opvang vluchtelingen en traumazorg.

Met grote verwondering zien ze dat er in Oekraïne al veel hulp geboden kan worden.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.