Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 18 juni 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. H.G. van der Ziel
Thema: Gods belofte heerlijk vervuld
i.v.m familieomstandigheden van ds. S.J. van der Vlies gaat Ds. H.G. van der Ziel voor
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1-4 en 37-41
Tekst voor de prediking: vers 39a

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
5 vers 1 en 2
Psalm
105 vers 1 en 5
Psalm
119 vers 3
Psalm
51 vers 5 en 6
WeerklankLied
392 vers 1, 2 en 3
Psalm
119 vers 47 en 86