Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 18 september 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Heere, uw God, zult u aanbidden
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Lukas 4 vers 1 - 13
Tekst voor de prediking: Vers 6 - 8

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente en Siriz (schalen)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
77 vers 6 en 8
Psalm
29 vers 1 en 6
Psalm
43 vers 11
Psalm
105 vers 1, 2 en 3
Psalm
20 vers 5
Psalm
111 vers 1, 2, 3 en 5
Tafel lezingen
Filippenzen 3 vers 3, Hebreeën 9 vers 14, Openbaring 7 vers 15, Openbaring 22 vers 3
Tafel gezang
Psalm 96 vers 1, 6, 8 en 9
Psalm
22 vers 14