Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 18 september 16:30 - 18:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geen uitdaging
Dankzegging Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Lukas 4 vers 1 - 13
Tekst voor de prediking: vers 9 - 12

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
73 vers 12 en 13
Psalm
95 vers 1, 4 en 5
Psalm
119 vers 71
Psalm
91 vers 1, 2, 5 en 6
Avondzang
vers 5, 6 en 7
Gebed des Heeren
vers 7, 8 en 9