Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 18 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van de Stoep - Wapenveld
Thema: Jezus komt! En waar blijf ik dan?
Schriftlezing: Mattheüs 24 vers 1 -14 en Openbaring 20 vers 11 - 21 vers 5
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: SDOK
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
104 vers 17 en 18
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
96 vers 1 en 9
Psalm
130 vers 2 en 3
WeerklankPsalm
76 vers 2 en 3
WeerklankLied
214 vers 1, 2 en 3
Psalm
68 vers 1 en 2

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk).

Wereldwijd worden christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus.

Vervolging heeft grote impact in het leven van christenen.

Vervolging heeft ook grote impact op kinderen. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met geweld, angst en eenzaamheid.

Stichting SDOK rust deze nieuwe generatie toe, en geven kinderen weer hoop voor de toekomst.

SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hun de hulp die zij nodig hebben d.m.v. praktische hulp, materiële- en financiële steun en bemoediging.

Zij moedigen deze broeders en zusters aan om trouw en standvastig te blijven in hun geloof.

SDOK deelt ook getuigenissen van deze vervolgde broeders en zusters, en zij geloven dat deze vervolgde christenen

de kerk in Nederland kunnen aanmoedigen om de Heere Jezus te (blijven) volgen. Daarom willen wij u als gemeente ook oproepen tot verbondenheid en gebed met deze vervolgde medechristenen.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.