Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geloofsleven
Doopdienst
Schriftlezing: Habakuk 1 vers 12 - 2 vers 5
Tekst voor de prediking: Habakuk 2 vers 4

Collectes:

1. Diaconie: GlobalRize
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
121 vers 1 en 2
Psalm
95 vers 1, 2 en 3
Psalm
65 vers 2
WeerklankLied
308 vers 1 - 6
Psalm
134 vers 3
Psalm
106 vers 5, 6 en 7
Psalm
116 vers 9, 10 en 11
WeerklankLied
362 vers 1 - 4

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor:

Stichting GlobalRize Nederland heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.

GlobalRize doet dit met name via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt namelijk gebruik van het internet.

Via Facebook, Twitter, Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden.

GlobalRize gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen.

Daarom plaatsen zij berichten via de sociale media en begeleiden zij mensen die meer over het geloof willen weten.

En het werkt! Mensen uit ruim 170 landen zien de boodschap, reageren en komen tot geloof.

Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.