Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. Blom - Ridderkerk
Thema: Door lijden tot heerlijkheid
Schriftlezing: Mattheüs 16 vers 13 - 28
Tekst voor de prediking: vers 21 - 26

Collectes:

1. Diaconie: GlobalRize
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
122 vers 1 en 3
Psalm
69 vers 1 en 2
Psalm
27 vers 2
Psalm
89 vers 18 en 20
Psalm
56 vers 4
Psalm
56 vers 5 en 6

Door lijden tot heerlijkheid

1) Jezus moest lijden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden

2) Wat denkt Petrus (en wij) daarvan?

3) Geen andere weg! Door de dood naar het leven! Verliezen om Jezus’ wil is eeuwige winst

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: stichting GlobalRize.

Stichting GlobalRize Nederland heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.

GlobalRize doet dit met name via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt namelijk gebruik van het internet.

Via Facebook, Twitter, Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden.

GlobalRize gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen.

Daarom plaatsen zij berichten via de sociale media en begeleiden zij mensen die meer over het geloof willen weten.

En het werkt! Mensen uit ruim 170 landen zien de boodschap, reageren en komen tot geloof.

Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.