Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 maart 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Christus’ vlees en bloed ware voeding
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Johannes 6 vers 51 - 66
Tekst voor de prediking: vers 54 - 58

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente, Bekers avondmaalstafels - Nederlandse Patiënten Vereniging
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
128 vers 1 en 3
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
63 vers 1, 2 en 3
Gebed des
Heeren vers 5 en 6
Psalm
105 vers 22 en 24
Psalm
22 vers 12 en 13
WeerklankLied
324 vers 1 - 6
Tafel lezingen
Jesaja 53 vers 2-4a, 4b-5, 7-8 en 10-12
TafelPsalm
116 vers 1, 2 en 3, 4 en 5
WeerklankLied
162 vers 1 - 6

De collecte op de Avondmaalstafel is bestemd voor de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

De NPV is er voor uw vragen over gezondheid en ziekte.

Ieder mensenleven is kostbaar en verdiend bescherming, vanaf het prille begin tot aan het einde.

Daarom komt de NPV op voor het leven. Niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zij komen op voor de beschermwaardigheid van het leven, ongeacht de levensfase of de kwaliteit.

Dit doen zij door het bieden van praktische vrijwillige thuishulp, en advies bij medisch-ethische vragen.

Van harte aanbevolen.