Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 mei 09:45 - 11:15
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Pinksteren leidt tot bekering
1e Pinksterdag -
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 - 41
Tekst voor de prediking: vers 37-41

Collectes:

1. Diaconie: Pinkster zending collecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Pinksterliederen
zie onderstaande link
Weerklanklied
201 vers 1 - 6
Psalm
51 vers 7
Weerklanklied
200 vers 1 - 4
Psalm
16 vers 6
Psalm
22 vers 12, 13 en 14