Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. J. A. W. Verhoeven - Krimpen a/d IJssel
Thema:
Schriftlezing: Efeziërs 1 vers 3-23
Tekst voor de prediking: vers 18-19

Collectes:

1. Diaconie: Pinkster zending collecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
105 vers 4 en 6
Weerklanpsalm
149 vers 1, 3 en 5
Psalm
138 vers 4
Psalm
119 vers 7, 8 en 9
Weerklanklied
204 vers 1, 2, 4 en 5
Psalm
89 vers 1 en 7