Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 juni 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. C. H. van de Bijl - Papendrecht
Thema:
Schriftlezing: Jesaja 51 vers 1 -7, Galaten 5 vers 13 - 26
Tekst voor de prediking: Galaten 5 vers 22

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
47 vers 1 en 4
Psalm
1 vers 1 en 2
Psalm
32 vers 1 en 6
Psalm
5 vers 11 en 12
Psalm
119 vers 7
Psalm
64 vers 10