Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 juni 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. D.C. Floor - Ede
Thema: Op U zijn onze ogen gericht
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing: 2 Kronieken 20 vers 1 -19
Tekst voor de prediking: Vers 12b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
49 vers 1 en 2
Psalm
28 vers 2 en 6
Psalm
93 vers 4
Psalm
123 vers 1 en 2
Psalm
3 vers 2
Psalm
146 vers 3 en 4