Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 november 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Machten tevreden stellen, of God vertrouwen
Schriftlezing: Galaten 4 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: vers 3 en 9

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
52 vers 6 en 7
WeerklankLied
178 vers 3 en 4
Psalm
51 vers 6
Psalm
97 vers 5 en 6
Psalm
96 vers 2, 3 en 4
WeerklankLied
181 vers 4 en 5