Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 december 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Op de drempel van kerst
Schriftlezing: Lukas 1 vers 57 - 80
Tekst voor de prediking: Lukas 1 vers 69 - 79

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
18 : 1
Psalm
108 : 1
Psalm
106 : 2
Lofzang
van Maria : 7
Psalm
107 : 22
Lofzang
van Simeon : 2