Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 19 december 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. C. Budding - Goudswaard
Thema: “Hij is van mij. Hij maakt mij blij. Hij maakt mij vrij!”
Schriftlezing: Habakuk 3 vers 17-19, Lukas 1 vers 39-56
Tekst voor de prediking: Lukas 1 vers 46-47

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor instandhouding eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
89 : 9
Psalm
34 : 1
Psalm
103 : 1
Lofzang van
Maria : 1
Psalm
73 : 12
Psalm
52 : 7