Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 20 februari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. Vernooij - Lekkerkerk
Thema: U bent het zout 1) Zoutend zout, 2) Smakeloos zout
Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 1 - 16
Tekst voor de prediking: vers 13

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
28 vers 5
Psalm
1 vers 1
Tien Geboden
vers 9
Psalm
19 vers 6
Psalm
86 vers 6
Psalm
119 vers 86

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.