Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 20 februari 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. R.W. Mourik - Alblasserdam
Thema: Tranen die troosten!
Schriftlezing: Johannes 11 vers 1 - 46
Tekst voor de prediking: vers 35: Jezus weende

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
28 vers 6
Psalm
42 vers 2
Psalm
146 vers 3
Psalm
56 vers 4
Psalm
97 vers 7
Psalm
126 vers 3

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.