Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 20 maart 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het moest
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Mattheüs 16 vers 13 - 28
Tekst voor de prediking: vers 21

Collectes:

1. Diaconie: Shaare Zedek
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst en extra collecte
3. Kerk (extra): Tafel collecte voor CRR

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 17
Psalm
89 vers 4 en 5
Psalm
139 vers 14
Psalm
110 vers 1, 2 en 4
Psalm
33 vers 6
Psalm
116 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Tafel lezingen
Mattheüs 26 vers 51 -54, 63-64 en
Johannes 18 vers 33b-36
Tafel Psalm
113 vers 1, 3 en 4
Psalm
69 vers 14

Deze Avondmaalszondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Shaare Zedek.
Voor de ouderen uit onze gemeente is hierover afgelopen donderdag op de ouderencontactmiddag een presentatie gehouden.
Dit ziekenhuis in Jeruzalem ontvangt nauwelijks steun vanuit de overheid en is daarom grotendeels afhankelijk van donaties en giften.
Laten we daarom dit ziekenhuis dan ook van harte financieel ondersteunen.

De offerschalen op de Avondmaalstafel zijn bestemd voor de stichting CRR.
De CRR probeert op dit moment samen met andere stichtingen te voorzien in de grote nood die nu heerst in Oekraïne.
Laten we de bevolking van Oekraïne gedenken in onze gebeden en ruim voorzien van middelen die nodig zijn.
Deze beide collecte van harte bij u en jou aanbevolen.