Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 20 maart 18:30 - 20:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zelfverloochening
Dankzegging Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Mattheüs 16 vers 13 - 28
Tekst voor de prediking: vers 24

Collectes:

1. Diaconie: Shaare Zedek
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 19
Psalm
9 vers 1 en 2
Psalm
116 vers 9 en 10
Psalm
19 vers 9 en 19
Psalm
17 vers 3
Psalm
35 vers 13

Deze Avondmaalszondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Shaare Zedek.
Voor de ouderen uit onze gemeente is hierover afgelopen donderdag op de ouderencontactmiddag een presentatie gehouden.
Dit ziekenhuis in Jeruzalem ontvangt nauwelijks steun vanuit de overheid en is daarom grotendeels afhankelijk van donaties en giften.
Laten we daarom dit ziekenhuis dan ook van harte financieel ondersteunen.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.