Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 21 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Dien elkaar door de liefde
Schriftlezing: Galaten 5 vers 13 – 18
Tekst voor de prediking: Galaten 5 vers 13 en 14

Collectes:

1. Diaconie: Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
73 vers 12 en 13
Psalm
133 vers 1 t/m 3
Psalm
25 vers 5
Psalm
119 vers 3, 8 en 83
Weerklanklied
399 vers 1, 2 en 6
Psalm
146 vers 5 en 8