Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
dinsdag 21 maart 10:45 - 12:15
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van Hetty Westenberg - Siahaya
Schriftlezing: Romeinen 6 vers 1 - 14
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Binnendragen
onder orgelspel van Psalm 103
Psalm
26 vers 8
Psalm
42 vers1 en 5
Psalm
65 vers 2
Psalm
84 vers 1 en 6
Orgelspel
tijdens het uitdragen Psalm 33