Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 21 mei 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. Vermaat - Veenendaal
Thema: Hoe ver is de hemel hier vandaan
Schriftlezing: Johannes 13 vers 36 t/m 14 vers 6a en Lukas 24 vers 50 - 53
Tekst voor de prediking: Johannes 13 vers 36a, 14 vers 5b en Lukas 24 vers 52b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
141 vers 2 en 3
WeerklankPsalm
27 vers 2 en 4
Psalm
65 vers 2
Psalm
84 vers 2 en 5
Psalm
65 vers 3
WeerklankLied
59 vers 1, 2 en 3