Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 21 mei 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Eensgezind verlangen
Schriftlezing: Handelingen 1 vers 4 - 14
Tekst voor de prediking: vers 14

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
148 vers 1 en 4
WeerklankLied
56 vers 1 - 4
Psalm
119 vers 14
Psalm
63 vers 1, 2 en 3
WeerklankLied
444 vers 1
Psalm
21 vers 13