Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 januari 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Hoopvolle handdruk
Bediening van de Heilige Doop
Schriftlezing: Mattheüs 9 vers 18 - 26
Tekst voor de prediking: vers 25

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
25 vers 6
Psalm
57 vers 7
Psalm
38 vers 21
Psalm
22 vers 16
Psalm
134 vers 3
Psalm
27 vers 5
Psalm
71 vers 2
Psalm
42 vers 5

Diaconie collecte voor stichting Ontmoeting

Deze zondag heeft de diaconiecollecte als bestemming: Stichting Ontmoeting.

Deze stichting geeft op basis van christelijke naastenliefde professionele hulp aan dak- en thuislozen.

Ontmoeting zet zich met hart en ziel in voor de medemens.

Vastgelopen mensen worden door deze stichting ondersteund, om zo hun leven weer op orde te krijgen.

Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en ook de juiste keuzes te maken.

Ook door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden, of door ondersteunende taken te verrichten.

Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven.

Dankzij heel veel vrijwilligers en medewerkers kunnen zij deze missie uitvoeren.

Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.