Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 april 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. P. C. H Kleinbloesem - Goudswaard
Thema: Jezus, het licht der wereld
Schriftlezing: Johannes 8 vers 1 - 29
Tekst voor de prediking: vers 12

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
139 vers 4 en 5
Psalm
56 vers 1 en 3
Psalm
32 vers 3
Psalm
139 vers 2, 4 en 6
Psalm
56 vers 6
Psalm
103 vers 2