Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 april 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Gebondenheid en bevrijding
Leid ons niet in verzoeking, maar verlost ons van de boze
Schriftlezing: Markus 16 vers 9 - 20, Jakobus 1 vers 1 - 8
Tekst voor de prediking: Zondag 52 vraag 127

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
140 vers 12 en 13
Psalm
17 vers 3 en 4
Psalm
28 vers 5
WeerklankLied
417 vers 1, 2 en 3
Psalm
16 vers 1
WeerklankLied
255 vers 1 - 6