Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 juni 09:30 - 11:00
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Heilig dienstbetoon
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 27 - 2 vers 11
Tekst voor de prediking: vers 6-11

Collectes:

1. Diaconie: Timon
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Offerschalen Diaconaal Havenproject

Psalmen / Liederen

Psalm
115 vers 7 en 8
Psalm
33 vers 1
Psalm
25 vers 5
Weerklanklied
108 vers 2, 3, 4 en 6
Psalm
63 vers 2 en 3
Weerklanklied
324 vers 1 - 6
Lezingen
Johannes 13 vers 3-17, 15 vers 1-2, 4-5 en 7-8
TafelPsalm
116 vers 1, 2/3,4 en 5
Psalm
105 vers 1 en 2

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor: St. Timon.

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg.

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie.

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.

Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezin.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen daardoor dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.

De offerschalen op de Avondmaalstafels zijn bestemd voor: Diaconaal Havenwerk (PKWR)

Een diaconaal werker in de haven is echt noodzakelijk! De haven van Rotterdam is een belangrijke factor in onze welvaart.
Per jaar komen er meer dan 30.000 zeeschepen in het gebied. Er zijn containers, brandstoffen en bulk.
Er is douane, zeehavenpolitie en inspectie. In al die drukte en het industriële geweld zou je kunnen vergeten dat er op die schepen veel mensen wonen en werken. Het koopvaardijwerk van de kerken is er voor zeevarenden. Niet voor de business, niet omdat het wettelijk verplicht is, maar voor de mensen. Een aanvulling in de vorm van een diaconaal werker is echt noodzakelijk. Daarom willen we als diaconie dit werk van harte ondersteunen d.m.v. een financiële bijdrage. Juist omdat het in de kerk om mensen gaat.
Van harte het werk van deze beide organisaties aanbevolen in uw gebed en gave.