Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 juni 15:00 - 16:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Houd vast aan het Woord
Dankzegging Heilig Avondmaal en Afscheidsdienst
Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 27 - 2 vers 18
Tekst voor de prediking: vers 16

Collectes:

1. Diaconie: Timon
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
116 vers 7 en 9
Weerklanklied
69 vers 1 - 3
Weerklanklied
337 vers 1 - 6
Psalm
16 vers 3 en 4
Psalm
119 vers 1
Psalm
150 vers 1, 2 en 3
Psalm
Psalm

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor: St. Timon.

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg.

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie.

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen.

Zij richten zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezin.

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen daardoor dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.