Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Dr. E. E. Bouter - H.I. Ambacht
Thema:
Aanvangstekst: ‘En wij roemen in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet om dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is’.
Schriftlezing: Handelingen 8 vers 3 -25
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: St. Schuilplaats Sliedrecht.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 vers 4 en 6
Psalm
119 vers 8
Psalm
119 vers 53
WeerklankLied
446 vers 3 en 4
WeerklankLied
446 vers 5 en 6
Psalm
90 vers 9

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.

St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.

Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht.

Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.

De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.