Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 oktober 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. T.C. de Leeuw - s.Grevelduin Capelle
Thema: Gods woord als Spiegel
Aanvangstekst 2 Korinthe 3 vers 18
Schriftlezing: Jakobus 1 vers 19 - 27
Tekst voor de prediking: vers 22 - 24

Collectes:

1. Diaconie: Op weg met de ander
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
86 vers 3 en 6
Psalm
84 vers 1 en 6
Tien Geboden
vers 1
Psalm
25 vers 2 en 6
Psalm
17 vers 3 en 8
Psalm
119 vers 7

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Op weg met de ander.

Het doel van deze stichting is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in gemeente en maatschappij.

Zij bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.