Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 23 oktober 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Ons gebed
Herdenkingsdienst 25 jaar predikant
Schriftlezing: Efeze 3 vers 14 - 21
Tekst voor de prediking: vers 16 - 19

Collectes:

1. Diaconie: Op weg met de ander
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
90 vers 1 en 9
Psalm
8 vers 1, 3, 4, 5 en 9
Psalm
31 vers 7
Psalm Weerklank
63 vers 1, 2 en 3
Lied Weerklank
338 vers 1 - 7
Lofzang van
Zacharias vers 1, 4 en 5
Na de zegen
Toespraak
Toespraak
Kerkenraad
Psalm Weerklank
119 vers 66

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Op weg met de ander.

Het doel van deze stichting is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in gemeente en maatschappij.

Zij bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.