Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 maart 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel
Thema: Een geduldig verdragen lijden
Schriftlezing: Jacobus 5: 7-11 en 1 Petrus 2: 13-25
Tekst voor de prediking: 1 Petrus 2: 19-21

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
143: 10 en 11
Psalm
37: 1 en 5
Psalm
119: 28
Weerklanklied
152: 1 - 4
Psalm
17: 3 en 8
Psalm
98: 4

Deze zondag heeft de diaconiecollecte als bestemming: Stichting Ontmoeting. Deze stichting geeft op basis van christelijke naastenliefde professionele hulp aan dak- en thuislozen. Ontmoeting zet zich met hart en ziel in voor de medemens.
Vastgelopen mensen worden door deze stichting ondersteund, om zo hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en ook de juiste keuzes te maken. Ook door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden, of door ondersteunende taken te verrichten. Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven. Dankzij heel veel vrijwilligers en medewerkers kunnen zij deze missie uitvoeren. Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.