Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 maart 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. G. Herwig - Hoge Hexel
Thema: Wie wordt door de HEERE verhoord?
Schriftlezing: Johannes 17 : 13 – 26
Tekst voor de prediking: Artikel 26 Ned. Gel. Bel.

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22: 3 en 4
Psalm
142 : 1 en 2
Psalm
142 : 5
Psalm
25 : 3 en 7
Gezang
Morgenzang : 7
Weerklanklied
152 : 3 en 4

Deze zondag heeft de diaconiecollecte als bestemming: Stichting Ontmoeting. Deze stichting geeft op basis van christelijke naastenliefde professionele hulp aan dak- en thuislozen. Ontmoeting zet zich met hart en ziel in voor de medemens.
Vastgelopen mensen worden door deze stichting ondersteund, om zo hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en ook de juiste keuzes te maken. Ook door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden, of door ondersteunende taken te verrichten. Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven. Dankzij heel veel vrijwilligers en medewerkers kunnen zij deze missie uitvoeren. Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.