Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 april 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. M. van Heijningen - Alblasserdam
Thema: De Paasvorst zet Zijn werk voort
Schriftlezing: Psalm 121 en Markus 16 vers 9 - 11
Tekst voor de prediking: Markus 16 vers 9 - 11

Collectes:

1. Diaconie: De Hoop
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
43 vers 3
Psalm
121 vers 1 en 2
Psalm
25 vers 3
Psalm
121 vers 3 en 4
Psalm
66 vers 8 en 9
Psalm
22 vers 14 en 16

Thema: de Paasvorst zet Zijn werk voort

1. vroeg opgestaan

2. aan Maria verschenen

3. door de discipelen betwijfeld