Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 juli 10:00 - 11:30
Meekijken

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: God mijn Koning brengt heil op aarde
Schriftlezing: Psalm 74
Tekst voor de prediking: vers 12

Collectes:

1. Diaconie: Schuilplaats Sliedrecht DMW
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
61 vers 1 en 3
Psalm
65 vers 4 en 5
Psalm
9 vers 13 en 14
Psalm
62 vers 5 en 8
Psalm
27 vers 5
Psalm
95 vers 2, 3 en 4

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.

St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.

Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht.

Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.

De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.