Kerkdienst Rehoboth

Rehoboth
zondag 24 juli 18:00 - 19:30
Meekijken

Info

Voorganger: Prop. A. A. Teeuw - Ridderkerk
Thema: 'Het eerste verbond heeft een heiligdom'.
Schriftlezing: Hebreën 9 vers 1-10
Tekst voor de prediking: vers 1

Collectes:

1. Diaconie: Schuilplaats Sliedrecht DMW
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
62 vers 4 en 5
Psalm
29 vers 1 en 6
Psalm
143 vers 10
Psalm
15 vers 1, 2 en 5
Avondzang
vers 7
Psalm
147 vers 10

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.

St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.

Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht.

Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.

De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.